درباره زعفران

زعفران را بهتر بشناسیم

گیاه زعفران با نام علمی Crocus Sativus Linnaeus از تیره زنبقیان، گیاهی است علمی و چند ساله، با برگهای سبز براق، باریک و بلند و گلی زیبا به رنگ بنفش روشن است که دارای نوعی ساقه زیرزمینی

غده ای، پیاز شکل موسوم به Corm که در حقیقت پیاز زعفران نامیده می شود و این نبات بوسیله همین پیاز تکثیر می شود که گرانبهاترین گیاه زراعتی موجود در روی کره زمین است.

زعفران، کلاله جدا شده از گل ها می باشد که به رنگ سرخ تند بوده و توسط خانم های پو حوصله و با دقت، کلافه های سرخ نام و جادویی از گلهای سوسن رنگ جدا شده و بوسیله دستگاه های مخصوص خشک می شوند که همین کلاله ها بعد از خشک شدن به عنوان زعفران در بازار تجارت عرضه می شود.